مسئول پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۸۱۰۶
محمد مسینایی

  علی سعیدی

  مسئول پژوهشی پردیس مهندسی


  •   استادیار

  •   پردیس مهندسی

  •   گروه مهندسی مکانیک

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۲