فرآیند تمدید سنوات

تعداد بازدید:۱۰۴۵

درخواست ها

کلیه درخواست ها ( گزارش پیشرفت پایان نامه ارشد، گزارش شش ماه دکتری و کلیه  تمدید ها)  بصورت الکترونیکی در سامانه پویا (پرتال دانشجویی) انجام می شود

گزارش پیشرفت پایان نامه  دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجو بایستی طرح تحقیق مصوب دانشکده را داشته باشد.

 1. تکمیل گزارش پیشرفت توسط دانشجو در سامانه پویا  شامل  اعلام فعالیت های انجام شده و فعالیت های آتی (در چند سطر). اعلام تاریخ تصویب طرح تحقیق .
 2. تائید استاد راهنما و اعلام میزان پیشرفت، حضور و درصد پیشرفت
 3. تائید مدیر محترم گروه

نمونه ای از گزارش پیشرفت در انتهای این بخش ببینید

گزارش شش ماهه رساله    دانشجویان دکتری

دانشجو بایستی طرح پیشنهادی مصوب داشته باشد

 1. پس از برگزاری جلسه گزارش،  تکمیل گزارش شش ماهه توسط دانشجو در سامانه پویا  شامل  اعلام فعالیت های  انجام شده و فعالیت های آتی (در چند سطر). اعلام تاریخ تصویب پیشنهاد رساله .
 2. تائید استاد راهنما و اعلام وضعیت گزارش خوب ، متوسط یا ضعیف
 3.  اعلام نظر داور  
 4. تائید مدیر محترم گروه

نمونه ای از گزارش شش ماهه در انتهای این بخش ببینید

دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی تمدید سنوات:

 دانشجو در صورتی می تواند درخواست تمدید سنوات دهد که وضعیت تحصیلی دانشجو در نیم سال های قبل مشخص باشد ( مشغول به تحصیل(عادی)، حدف نیم سال یا مرخصی)

تمدید سنوات نیمسال پنجم:

 • تکمیل فرم تمدید سنوات نیمسال پنجم (داشتن طرح تحقیق مصوب در دانشکده ضروری است)
 • ضمیمه کردن گزارش پیشرفت (درخواست گزارش پیشرفت الکترونیکی در سامانه پویا تکمیل و ضمیمه شود)

تمدید سنوات نیمسال ششم:

 • تکمیل فرم درخواست کمیسیون موارد خاص- تمدید سنوات نیمسال ششم به بعد
 • ضمیمه کردن گزارش پیشرفت (درخواست گزارش پیشرفت الکترونیکی در سامانه پویا تکمیل و ضمیمه شود).

تمدید سنوات نیمسال هفتم:

 • تکمیل فرم درخواست کمیسیون موارد خاص تمدید سنوات نیمسال ششم به بعد
 • ضمیمه کردن گزارش پیشرفت پایان نامه (درخواست گزارش پیشرفت تکمیل و ضمیمه شود)
 • ضمیمه کردن تعهد دانشجو مبنی بر اتمام پایان نامه و دفاع در پایان نیمسال هفتم

تبصره: تمدید سنوات نیمسال ششم توسط کمیسیون دانشگاه و نیمسال هفتم توسط کمیسیون استانی بررسی می شود.

دانشجویان دکتری متقاضی تمدید سنوات

 دانشجو در صورتی می تواند درخواست تمدید سنوات دهد که وضعیت تحصیلی دانشجو در نیم سال های قبل مشخص باشد ( مشغول به تحصیل یا مرخصی)

تمدید سنوات نیمسال نهم: (برای دانشجویان ورودی 95 به بعد)

 • تکمیل فرم درخواست تمدید سنوات نهم و دهم
 • ضمیمه کردن برگه تصویب طرح پیشنهاد رساله

تمدید سنوات نیمسال دهم:

 • تکمیل فرم درخواست تمدید سنوات نهم و دهم
 • ضمیمه کردن برگه تصویب طرح پیشنهاد رساله

تمدید سنوات نیمسال یازدهم:

 • تکمیل فرم درخواست کمیسیون موارد خاص-تمدید سنوات یازدهم به بعد
 • ضمیمه کردن گزارش شش ماهه دانشجو (نسخه الکترونیکی تکمیل و ضمیمه گردد)

تبصره: تمدید سنوات نیمسال یازدهم توسط کمیسیون دانشگاه

تمدید سنوات نیمسال های دوازدهم و سیزدهم:

 • تکمیل فرم درخواست کمیسیون موارد خاص- تمدید سنوات نیمسال یازدهم به بعد
 • صفحه اول مقاله مستخرج از رساله
 • پیش نویس اولیه رساله دکتری
 • گزارش شش ماه دانشجو (نسخه الکترونیکی تکمیل و ضمیمه شود)
 • نظر صریح استاد راهنما در خصوص میزان پیشرفت تحقیق، زمان تقریبی دفاع و نیز دلایل تاخیر دانشجو (برای دانشجویان نیم سال سیزدهم به بعد اجباری است)

تبصره: نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص افزایش سنوات نیمسال سیزدهم دکتری در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مطرح خواهد شد و در صورت موافقت شورا به کمیسیون موارد خاص ارسال می شود.

تبصره: نیمسال دوازدهم توسط کمیسیون استانی بررسی می گردد و نینسال سیزدهم برای بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون مرکزی ارسال خواهد شد.

نمونه گزارش شش ماهه دکتری

نمونه گزارش پیشرفت ارشد

 

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۰