اخبار دانشکده

کسب رتبه سوم مسابقه چالش معدنکاری با اثر جانبی کم توسط دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ‏دانشگاه بیرجند

کسب رتبه سوم مسابقه چالش معدنکاری با اثر جانبی کم توسط دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ‏دانشگاه بیرجند

رضا شیرمهنجی دانش آموخته کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی گروه مهندسـی معدن دانشـگاه بیرجند ‏رتبه سوم مسابقه " چالش معدنکاری با اثر جانبی کم" را به‌دست آورد.‏

ادامه مطلب