اخبار دانشکده

انتصاب دبیر جشنواره شکوه شرق

انتصاب دبیر جشنواره شکوه شرق

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، طی ابلاغی دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری عضو هیأت علمی گروه آموزشی مکانیک را به مدت دو سال به عنوان دبیر جشنواره شکوه شرق منصوب کرد.

ادامه مطلب