اخبار دانشکده - آرشیو

انتصاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی

انتصاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی

طی ابلاغ‌های جداگانه‌ای از سوی دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، اعضای کمیسیون‌های ‏تخصصی کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی در دور پنجم هیئت ممیزه منصوب شدند.‏

ادامه مطلب