مسئول دفتر

تعداد بازدید:۳۵۰۰
حمیدرضا رمضانی

  حمیدرضا رمضانی

  مسئول دفتر دانشکده مهندسی

مشاهده شرح وظایف


  •   دانشکده مهندسی

  •   31026300

  •   32202133

  •   ramazanihamidreza[at]yahoo.com

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹