انتشارات

تعداد بازدید:۷۱۱۷

  

معرفی:

مرکز انتشارات دانشگاه بیرجند به منظور ماندگاری اندیشه و دانش اعضاء هیئت علمی و محققان در راستای اشاعه ، ترغیب و پیشرفت فعالیت های پژوهشی برای تقویت روح پژوهش ، تبدیل فکر به علم و انتقال آن به دانشجویان و دانش پژوهان حال و نسل آینده تشکیل شده است. این مرکز فعالیت خود را از سال 1391 آغاز و تاکنون تعداد زیادی کتاب مجله در رشته های مختلف منتشر کرده است.

اهم وظایف شورای انتشارات:

1- تعیین سیاست ها ، خط مشی ها و اولویت های نشر دانشگاه

2- تنظیم و تصویب و اصلاح آیین نامه انتشارات

3- بررسی و ارزیابی نظر داوران و کمیته های تخصصی و اظهار نظر نهایی در مورد نشر آثار پیشنهادی

4- تعیین میزان حق الزحمه ارزیابان مشخص شده از سوی شورا در چهارچوب آیین نامه انتشارات

5- نظارت و ارزیابی عملکرد کمیته های تخصصی ، اداره نشر و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط دانشگاه

ترکیب اعضای شورای انتشارات:

1- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان رئیس شورا

2- مدیر مسئول انتشارات دانشگاه به عنوان دبیر شورا

3- رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

4- پنج نفر از اعضای هیات علمی علاقه مند و آشنا به مسائل نشر ، تالیف ، ترجمه و پژوهش

 

 

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۸