تازه های نشر

تعداد بازدید:۸۰۹۹

 
تحلیل داده‌های کیفی با رویکرد پدیدارشناسی (مبتنی بر روش کلایزی)
 
مترجم :  دکترمحمد اکبری بورنگ، دکتر سمیرا پور
تاریخ انتشار:1399
قیمت نسخه چاپی:  300,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
مقدمه ای بر مخابرات MIMO
 
مترجم :  دکترمحمد حسن مجیدی، فاطمه صالحی
تاریخ انتشار:1399
قیمت نسخه چاپی:  700,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
طراحی آموزشی اجرا و ارزشیابی
 
نویسنده :  دکترهادی پور شافعی 
تاریخ انتشار:1399
قیمت نسخه چاپی:  600,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
اخلاق حرفه ای در تربیت
 
نویسنده :  دکترهادی پور شافعی ، میثم غلام پور
تاریخ انتشار:1399
قیمت نسخه چاپی:  450,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
مقدمه ای بر مدلسازی جریان آب زیرزمینی
 
مترجم :  دکترابوالفضل اکبرپور ، علی محتشمی ، مهدیه کلانتری
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  450,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
مبانی کاربردی استفاده از پردازنده گرافیکی برای محاسبات عددی در علوم مهندسی
 
مترجم : دکترسید علیرضا ذوالفقاری ، دکتر حمید سعادت فر ، مهندس علی فؤادالدینی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  450,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
راهبردها، روش ها و اصول تدریس
 
مترجم : دکتر هادی پورشافعی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  450,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
نظارت وراهنمایی آموزشی
 
نویسنده : دکتر هادی پورشافعی، سمیه مزگی نژاد
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  600,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
حامل‌های تحویل دارویی مبتنی برنانو مواد موثر در درمان سرطان
 
مترجم : دکتر ناصر ولی پور مطلق، دکتر زهرا عرب پور، دکتر احمدرضا سبزاری، دکتر رویا جهانشاهی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  250,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
الگوریتم‌های فرا‌ ابتکاری و کاربرد آن در مدیریت منابع آب
 
نویسنده : محمد جواد زینلی، دکتر ابوالفضل اکبرپور، ام البنی محمدرضاپور
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  500,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
یادگیری ماشین پایتون
 
مترجم : مهندس امیرکیوان شفیعی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  600,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
تحلیل آماری خشک‌سالی هواشناسی
 
نویسنده : مهندس محمد ناظری تهرودی، دکتر یوسف رمضانی، فرشاد احمدی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  300,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
سازه آبی قنات
 
نویسنده : دکتر حسین خزیمه نژاد، مهندس محمد ناظری تهرودی، مهندس سید مصطفی طباطبایی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی: 350,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
ورزش در آب
 
مترجم : دکتر حسین طاهری چادرنشین، دکتر محمد اسماعیل افضل پور، وحید ناصری آق کاریز، ابوذر خطابی رودی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی: 350,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
راهبردها، روش ها و اصول تدریس
 
نویسنده : دکتر هادی پورشافعی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
مبانی چشم انداز کیهانی (جلد دوم)
 
نویسنده : دکتر کاظم نفیسی، دکتر فهیمه حبیبی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  500000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
درآمدی بر نشانه معناشناسی در باستان شناسی
 
نویسنده : دکتر مریم ظهوریان
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  250000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
MATLAB و کاربرد آن در منابع آب
 
نویسنده : دکتر محسن پوررضا بیلندی، محمد جواد زینلی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  450000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
شیمی تجزیه 1
 
نویسنده : دکتر ابراهیم قیامتی یزدی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی: 500000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال: