تازه های نشر

تعداد بازدید:۱۰۹۷۷

 
اندیشه‌ی ادبی عرب ساختارها و نظام‌ها
 
 مترجم:  دکتر سید حسین سیدی
تاریخ انتشار:1402
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
نانو زراعت
 
 مترجم:  دکتر محمد ضابط
تاریخ انتشار:1402
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
تغییر اقلیم و منابع آب
 
 مترجم:  دکتر مصطفی یعقوب زاده، دکتر مهدی امیرآبادیزاده، زهرا زراعتکار، محمد ناظری تهرودی
تاریخ انتشار:1402
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
روش‌های نوین در مدیریت آب زیرزمینی
 
 تصنیف:  دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دکتر علی محتشمی
تاریخ انتشار:1402
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
مفاهیم و مبانی کاربردی آسایش حرارتی
 
 تالیف:  دکتر علیرضا ذوالفقاری ، دکتر مهدی معرفت ، مهدی افضلیان
تاریخ انتشار:1402
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
اثرات تغذیه علوفه بر شیر
 
 مترجم:  دکتر محمد حسن فتحی نسری ، دکتر سید همایون فرهنگ فر، نوید قوی پنجه
تاریخ انتشار:1401
قیمت نسخه چاپی:  800000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
منطق حکمت متعالیه و تاثیر قرآن بر آن
 
 نویسنده:  دکتر محمود زراعت پیشه
تاریخ انتشار:1401
قیمت نسخه چاپی:  450000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
اصول بهبود گیاه زراعی
 
 مترجم:  دکتر محمد ضابط
تاریخ انتشار:1401
قیمت نسخه چاپی:  1000000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
تحلیل آماری سری های زمانی در منابع آب
 
 نویسنده:  محمد ناظری تهرودی،دکتر یوسف رمضانی، دکتر رسول میرعباسی نجف آبادی، دکتر کیوان خلیلی
تاریخ انتشار:1401
قیمت نسخه چاپی:  750000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
عناب میوه سودمند
 
 نویسنده:  دکتر مهدی خیاط، دکتر فرید مرادی نژاد،دکتر مهدی جهانی، دکتر سعید مودی، دکتر محمد حسن سیاری زهان، محمدرضا میرزایی
تاریخ انتشار:1401
قیمت نسخه چاپی:  750000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
راهنمای استدلال
 
 نویسنده:  دکتر مرتضی مزگی نژاد
تاریخ انتشار:1401
قیمت نسخه چاپی:  800000
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 


 
اطلس میراث زمین شناختی طبس
 
 نویسنده:  وصال یحیی شیبانی
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب
 
 مترجم:  محمد ناظری تهرودی، یوسف رمضانی، رسول میرعباسی نجف آبادی
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  850,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
گیاه پالایی و غنی سازی زیستی دو روی یک سکه
 
 مترجم:  سهراب محمودی ، محمد علی بهدانی و الیاس آرزمجو
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  300,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغی
 
 نویسنده:  فرید مرادی نژاد
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  850,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
برنامه های تمرین در خانه ویژه توانبخشی آسیب های اسکلتی- عضلانی و ورزشی
 
 مترجم :  سعید ایل بیگی ، مهدی مهجور و سعید قبادی نژاد
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  750,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
تحلیل وابستگی داده ها با استفاده از مفصل های واین
 
 مترجم :  محمد ناظری تهرودی، یوسف رمضانی و رسول میرعباسی نجف آبادی
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  750,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
مبانی یادگیری ماشین برای تحلیل پیشگویانه داده ها
 
 مترجم :  امیرکیوان شفیعی ، صادق پاسبان
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  1,100,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
یادگیری غیر رسمی در شبکه های اجتماعی
 
 نویسنده :  صادق حامدی نسب ، محسن آیتی و محمد علی رستمی نژاد
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  550,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی
 
مترجم :  دکترمحمد ضابط
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  750,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
مبانی معرفت شناسی
 
نویسنده :  دکترمرتضی مزگی نژاد
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  550,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
نظریه رسته ها
 
نویسنده :  دکترحسین فضائلی مقدم، دکتر فاطمه راشدی
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۲