تازه های نشر

تعداد بازدید:۹۲۸۷

 
مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب
 
 مترجم:  محمد ناظری تهرودی، یوسف رمضانی، رسول میرعباسی نجف آبادی
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  850,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
گیاه پالایی و غنی سازی زیستی دو روی یک سکه
 
 مترجم:  سهراب محمودی ، محمد علی بهدانی و الیاس آرزمجو
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  300,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغی
 
 نویسنده:  فرید مرادی نژاد
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  850,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
برنامه های تمرین در خانه ویژه توانبخشی آسیب های اسکلتی- عضلانی و ورزشی
 
 مترجم :  سعید ایل بیگی ، مهدی مهجور و سعید قبادی نژاد
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  750,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
تحلیل وابستگی داده ها با استفاده از مفصل های واین
 
 مترجم :  محمد ناظری تهرودی، یوسف رمضانی و رسول میرعباسی نجف آبادی
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  750,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
مبانی یادگیری ماشین برای تحلیل پیشگویانه داده ها
 
 مترجم :  امیرکیوان شفیعی ، صادق پاسبان
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  1,100,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
یادگیری غیر رسمی در شبکه های اجتماعی
 
 نویسنده :  صادق حامدی نسب ، محسن آیتی و محمد علی رستمی نژاد
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  550,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی
 
مترجم :  دکترمحمد ضابط
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  750,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
مبانی معرفت شناسی
 
نویسنده :  دکترمرتضی مزگی نژاد
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی:  550,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
نظریه رسته ها
 
نویسنده :  دکترحسین فضائلی مقدم، دکتر فاطمه راشدی
تاریخ انتشار:1400
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱