رییس پردیس مهندسی

تعداد بازدید:۱۰۶۶۰
سید محمد رضوی

  دکتر سید محمد رضوی

  رییس پردیس مهندسی


  •   استاد

  •   پردیس مهندسی

  •   گروه مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۱