رشته های تحصیلی گروه کامپیوتر

جهت دریافت سرفصل رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعچارت تحصیلی
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترکامپیوتر(قبل از تعیین گرایش)کارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1540316809-4-.pdf
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترمهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتکارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1540318393-.pdf
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترمهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1540318304-.pdf
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترمهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترمهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های ارتباطی و کامپیوتریکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1540318542-chart-arshad-network.pdf
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۳۹۷