جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهدی نجار

۱۷ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵ کد : ۱۴۶۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۲۵
جلسه دفاع از رساله دکتری


       
       

نام و نام خانوادگی دانشجو  استاد راهنما   موضوع رساله دکتری مکان  زمان
مهدی نجار  دکتر حمید فلقی برنامه ریزی توسعه همزمان تولید و انتقال در سیستم قدرت در حضور مزارع بادی  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (VCICT)

ساعت 10 

1397/10/27