مدیر گروه و مدیران پیشین

تعداد بازدید:۱۱۲۵

ازآنجایی که در حال حاضر گرایش برق-کنترل به صورت گروه مجزا معرفی نشده است دانشجویان این رشته می توانند جهت طرح مشکلات و پاسخ به سوالات مربوط به رشته خود به دکتر حسین الیاسی مراجعه نمایند

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۷