برگزاری جلسات هیأت نظارت و ارزیابی استان

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور

۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۰ کد : ۱۰۷۲ اخبار هیات نظارت و ارزیابی استان
تعداد بازدید:۱۵۶۶
پنجمین جلسه سال ۱۳۹۷ کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۸ با حضور اعضای این کارگروه در محل هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان جنوبی واقع در سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند برگزار گردید.
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور
آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷