هیات نظارت و ارزیابی استان

تعداد بازدید:۲۲۵۰۵

هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان جنوبی

بر اساس آیین نامه تشکیل «شورای نظارت و ارزیاب آموزش عالی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از جمله ارکان الگوی نظارت و ارزیابی «هیأت‌های نظارت و ارزیابی استانی» می‌باشد. این هیأت «منتخب دانشگاه بیرجند» با هدف ارزیابی مراکز و مووسسات آموزش عالی استان، مطابق شاخص‌ها بازدیدهای دوره‌ای را در دستور کارخود قرار داده است.

 

آدرس: شوکت آباد، پردیس دانشگاه بیرجند، سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه اول، هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

تلفن:05631021065

نمابر: 32202412

رایانامه: hnskh@birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲