اخبار

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور
برگزاری جلسات هیأت نظارت و ارزیابی استان

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور

پنجمین جلسه سال ۱۳۹۷ کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۸ با حضور اعضای این کارگروه در محل هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان جنوبی واقع در سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان جنوبی با حضور اعضای محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم
تشکیل جلسات هیات استانی

برگزاری جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان جنوبی با حضور اعضای محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم

بیست و ششمین جلسه هیأت نظارت و ارزیابی استان در ساعت ۲۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۰۷/۹۷ در سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه بیرجند با حضور معاون محترم مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف (آقای دکتر محمدرضا نیستانی) به همراه روسای کارگروه های دانشگاه های دولتی (آقای دکتر رحیم صفری) و دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی (آقای محمد کریمی) برگزار گردید.

ادامه مطلب