برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی آموزش مجازی

برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی آموزش مجازی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان جنوبی

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۷ کد : ۱۲۴۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۹۴۴

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم استفاده از آموزش مجازی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، و به منظور نظارت بر کیفیت آموزش‌های مجازی صورت گرفته کارگروه تخصصی آموزش مجازی شکل گرفت. گزارش بازدیدهای صورت گرفته از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی توسط ناظرین توسط این کارگروه بررسی و نتایج آن در قالب صورتجلسه به هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان  ارائه گردید.

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۹۹