دبیران هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی

تعداد بازدید:۳۱۴۲

-دکتر هادی پور شافعی (1386-1394) 

-دکتر حمیدرضا نیلی ثانی (1394-1396)

-دکتر محسن فرشاد(1396-1397)

-دکتر حسین شکوهی فرد (1397- تاکنون)

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۴۰۱