اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی

تعداد بازدید:۲۱۹
دکتر حمیدرضا نیلی ثانی

  دکتر حمیدرضا نیلی ثانی

  عضو کارگروه


دکتر سید محمد امام

  دکتر سید محمد امام

  عضو کارگروه


دکتر لیلا طالب زاده

  دکتر لیلا طالب زاده

  عضو کارگروه


دکتر نرگس قدسیان

  دکتر نرگس قدسیان

  عضو کارگروه


دکتر علی اشرفی

  دکتر علی اشرفی

  عضو کارگروه


دکتر حسین شکوهی فرد

  دکتر حسین شکوهی فرد

  دبیر هیات


آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۱