اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه درخصوص شیوه برگزاری کلاس‌ها در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تعداد بازدید:۲۱۷۵