قابل توجه دانشجویان ثبت‌نام شده بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۶۲۰

ضمن عرض تبریک مجدد به شما جهت پذیرش بدون آزمون در دانشگاه بیرجند، لطفاً فرم صلاحیت عمومی را با دقت تکمیل نموده و به همراه مدارک ذیل حداکثر تا تاریخ 1400.10.25 از طریق پست سفارشی به آدرس: خراسان جنوبی – بیرجند- بلوار دانشگاه – پردیس شوکت آباد - دانشگاه بیرجند - گروه امور هدایت استعدادهای درخشان- صندوق پستی97175/615 ارسال نمایید.

مدارک ارسالی :

 الف: اصل فرم صلاحیت عمومی تکمیل شده به صورت پشت و رو (نسخه اصل همراه با "الصاق عکس رنگی 4*3 ")

 ب: واریز مبلغ 880.000 ریال به شماره کارت 2282-2998-9570-6367 و ارسال کپی رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز (ضروریست کپی رسید پرداختی ارسال شود)

ج: کپی 1) صفحه اول شناسنامه 2) کارت ملی 3) در صورت اشتغال ، ارسال کپی حکم کارگزینی.

فرم مشخصات بررسی صلاحیت عمومی