برگزاری جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری دانشکده علوم ورزشی

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۳ کد : ۱۷۶۲ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۹۴۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری حسن پارسا شکوه دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی تحت عنوان "بررسی اثر تمرین تداومی و تناوبی بر سطوح فاکتور هسته ای کاپاB، فاکتور نوروتروفیک مشتق از سلول‌های گلیال، کاتالاز‌، سوپراکسید ‌دیسموتاز و درد نوروپاتی در نواحی حسی نخاع موش‌های صحرایی دیابتی شده" با راهنمایی دکتر مرضیه ثاقب‌جو و  دکتر صمد ناظمی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار) و مشاوره دکتر مهدی هدایتی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) روز چهارشنبه 10 بهمن ماه برگزار گردید.

با توجه به نقش مفید تمرینات ورزشی در پیشگیری و درمان بیماری ها، در این پژوهش تاثیر تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر شاخص های بیوشیمیایی مرتبط با نوروپاتی و درد ناشی از آن در موش های مبتلا به دیابت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که انجام تمرینات هوازی تداومی و تناوبی می توانند به یک میزان در کاهش عوارض نوروپاتی محیطی تاثیر داشته باشند.
گفتنی است که یکی از مهمترین عوارض دیابت، ایجاد نوروپاتی و عوارض بالینی ناشی از آن در افراد مبتلا می باشد.