توسط عضو هیأت علمی دانشگاه صورت گرفت

اجرای طرح پژوهشی تاثیر استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان تلفن همراه بر عادت کتابخوانی دانشجو ـ معلمان

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۶ کد : ۲۳۳۸ اخبار دانشکده ها اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۱۹
ارائه یافته های طرح پژوهشی تاثیر استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان تلفن همراه بر عادت کتابخوانی دانشجو ـ معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی توسط دکتر لیلی سیفی عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
اجرای طرح پژوهشی تاثیر استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان تلفن همراه بر عادت کتابخوانی دانشجو ـ معلمان

یافته های طرح پژوهشی تاثیر استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان تلفن همراه بر عادت کتابخوانی دانشجو ـ معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی توسط دکتر لیلی سیفی عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند از طریق ویدئو کنفراس در سطح دانشگاه‌های فرهنگیان کل کشور ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این طرح به سفارش دانشگاه فرهنگیان و با همکاری دکتر محسن آیتی عضو محترم  هیئت علمی گروه علوم تربیتی انجام شد.

نتایج این طرح که با هدف تأثیر استفاده از شبکه‌های پیام رسان تلفن همراه بر عادت مطالعه دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان انجام شده بود  به شرح ذیل بیان شد.

استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام، تاثیر معناداری بر عادات مطالعه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان نداشته است.

همچنین نتایج یافته‌های این طرح نشان داد که دانشجویان در عمل، خواندن از طریق شبکه‌های پیام رسان را دشوار می بینند و این نتیجه حاصل می‌شود که ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجویان در استفاده از این شبکه‌ها احتمال تأثیرگذاری آن را می‌تواند افزایش دهد.

برای زمینه‌سازی تأثیر شبکه‌های پیام‌رسان اقداماتی از قبیل تلاش برای فرهنگ‌سازی در استفاده از شبکه‌های پیام رسان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تشویق و آگاهی رسانی ترویج مطالعه و کتابخوانی از طریق شبکه‌های پیام رسان تلفن همراه توسط اساتید دانشگاه فرهنگیان، استفاده از منابع الکترونیکی متنوع در ارائه دروس توسط اساتید از جمله پیشنهادهای طرح مذکور بود.