به همّت محققین دانشگاه بیرجند صورت گرفت:‏

بررسی اثر تمرین تناوبی شدید و عصاره زعفران در بافت تومور موش‌های حامل سرطان پستان

۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۶ کد : ۷۲۱۶ اخبار برگزیده اخبار دانشکده ها اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۶۸۴
توسط محققان دانشگاه بیرجند اثر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌‌دهی عصاره آبی زعفران بر بیان ژن ‏SIRT‏-‌‏۱،hTERT،p‏۵۳ دربافت تومور موش‌های ماده حامل رده سلولی سرطان پستان ۴‏T‏۱» بررسی شد.‏
بررسی اثر تمرین تناوبی شدید و عصاره زعفران در بافت تومور موش‌های حامل سرطان پستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در مطالعه حاضر، 40 سر موش پس از فرایند القای سرطان، در چهار گروه کنترل، ‏تمرین تناوبی شدید، مکمل زعفران و انجام همزمان تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل زعفران قرار گرفتند. پس از چهار هفته ‏مداخله تمرینی و دریافت عصاره زعفران، بافت تومور با عمل جراحی از بدن حیوان خارج گردید و سنجش‌های بیوشیمیایی ‏مربوطه در بافت تومور انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمرین تناوبی شدید، مصرف عصاره آبی زعفران و انجام همزمان تمرین ‏تناوبی شدید و مکمل‌دهی عصاره آبی زعفران، می‌تواند موجب کاهش سرعت رشد تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان گردد. ‏از طرفی تمرین تناوبی شدید منجر به تغییرات بیشتری در بیان ژن‌هایی گردید که در سرکوب تومور نقش موثری دارند. با این ‏حال، ترکیبی از تمرین و مصرف عصاره زعفران بر بیان ژن‌های مورد مطالعه در این تحقیق تأثیر گذار نبود، لذا به نظر می‌رسد ‏مکانیسم‌های دیگری در سرکوب رشد تومور در این گروه فعال شده باشد. نتایج این مطالعه زمینه‌ای برای تحقیقات کارآزمایی ‏بالینی فراهم می‌نماید که اثر تمرین تناوبی شدید و مصرف عصاره آبی زعفران را به عنوان یک روش مکمل درمان در سرطان ‏پستان مورد مطالعه قرار دهد.‏
همچنین مقاله استخراج شده از این رساله در ژورنال آمریکایی که دارای رتبه ۶ از بین ۸۳ ژورنال‎ JCR ‎حوزه علوم ورزشی است ‏با عنوان: «‏High-Intensity Training and Saffron: Effects on Breast Cancer–related Gene ‎Expression‏» با ضریب تأثیر ‌‎   (JCR-Q‏1‌‎ IF=‌‏4.48‌‎)‌‏ چاپ شد.‏
شایع‌ترین سرطان زنان در کشورهای توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته سرطان پستان است که حدودیک سوم کل سرطان¬‌های زنان ‏را تشکیل می‌دهد و دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان، بعد از سرطان ریه در بین زنان است. طی دهه گذشته به موضوع ‏تمرینات ورزشی به عنوان یکی از درمان‌های مکمل مؤثر برای حفظ و یا بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ‏توجه زیادی شده است. تمرینات ورزشی به‌دنبال تشخیص سرطان پستان، می‌‌تواند با کاهش و بهبود عوارض سرطان، باعث ‏کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان شود. در این زمینه گزارش شده است که تمرین ورزشی متناسب با شدت آن، می‌تواند باعث ‏جلوگیری از پیشرفت سرطان پستان در جوندگان شود. از طرفی تأثیرات فیزیولوژیکی تمرینات تناوبی با شدت بالا که به عنوان ‌‏"‏HIIT‏" شناخته می‌شود، نسبت به تمرینات با شدت متوسط، می‌‌تواند روش مؤثری در کاهش نشانگرهای زیستی مرتبط با ‏کاهش اندازه تومور باشد. علاوه بر این، ترکیبات بسیاری در گیاهان دارویی و خوراکی نیز وجود دارند که فعالیت ضد توموری خود ‏را از طریق مسیرهای اپی‌ژنتیکی و القای مرگ سلولی در سلول‌های سرطانی انجام می‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد که مصرف ‏خوراکی عصاره زعفران در کاهش سرعت رشد تومور و افزایش طول عمر موجود زنده موثر است.‏
جلسه دفاع رساله دکتری زینب نظام دوست دانشجوی فیزیولوژی ورزشی باعنوان: «بررسی اثر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌‌دهی ‏عصاره آبی زعفران بر بیان ژن ‏SIRT‏-1،hTERT،p‏53 دربافت تومور موش‌های ماده حامل رده سلولی سرطان پستان 4‏T‏1» به ‏راهنمایی دکتر مرضیه ثاقب‌جو (دانشگاه بیرجند) و با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (استاد راهنمای دوم: دکتر ‏ریحانه هوشیار)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (استاد مشاور: دکتر مهدی هدایتی) و دانشگاه تربیت بدنی شهر ورشو کشور ‏لهستان (استاد مشاور: دکتر آنا کنسکا) در دانشگاه بیرجند برگزارشد.‏