اخبار

قابل توجه دانشجویان رتبه اول کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۸

قابل توجه دانشجویان رتبه اول کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۸

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان رتبه اول کارشناسی در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ (ورودی های ۹۵ ، ۹۶ و۹۷) می رساند جهت دریافت کارت هدیه خود از تاریخ ۹۸/۹/۲ لغایت ۹۸/۹/۳۰ با ارائه کارت دانشجویی به دفتراستعدادهای درخشان مراجعه نمایند.

ادامه مطلب