اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رتبه اول کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۸

قابل توجه دانشجویان رتبه اول کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۸

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان رتبه اول کارشناسی در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ (ورودی های ۹۵ ، ۹۶ و۹۷) می رساند جهت دریافت کارت هدیه خود از تاریخ ۹۸/۹/۲ لغایت ۹۸/۹/۳۰ با ارائه کارت دانشجویی به دفتراستعدادهای درخشان مراجعه نمایند.

ادامه مطلب

لیست اسامی دانشجویان رتبه اول کارشناسی ورودی ۹۵ تا ۹۷ در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ و برگزیدگان المپیادی

ضمن تبریک خدمت برگزیدگان المپیادی و دانشجویان رتبه اول، خواهشمند است برای مطلع شدن از اطلاعیه های "گروه هدایت استعداد درخشان" از طریق لینک زیر به کانال اطلاع رسانی بپیوندند. talent_university_birjand@

ادامه مطلب