بازدید نمایندگان ستاد صیانت حقوق شهروندی از دانشگاه بیرجند

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۵ کد : ۲۰۷۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۰۹
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در ادامه ارزیابی و بازرسی از عملکرد دستگاه های اجرایی استان در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، بازرسان صیانت از حقوق شهروندی از اقدامات و عملکرد دانشگاه بیرجند در این حوزه بازدید به عمل آوردند.
بازدید نمایندگان ستاد صیانت حقوق شهروندی از دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در ادامه ارزیابی و بازرسی از عملکرد دستگاه های اجرایی استان در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، بازرسان صیانت از حقوق شهروندی از اقدامات و عملکرد دانشگاه بیرجند در این حوزه بازدید به عمل آوردند.
اکبری نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره  46 خدمت ارائه شده در دانشگاه بیرجند گفت: از این تعداد 37 خدمت به صورت الکترونیکی و 9 خدمت به شکل حضوری انجام می شود.
وی دانشگاه بیرجند را جزء دستگاه های پیشرو در الکترونیکی کردن خدمات دانست و اظهار داشت: این موضوع از تردد غیر ضروری مراجعان جلوگیری کرده و باعث کاهش هزینه و زمان برای ارباب رجوع می شود.
 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه ابتکارات و خلاقیت ها در زمینه خدمات را از درخواست های این سازمان برشمرد.
در ادامه دکتر حسین فرزانه پور رابط حقوق شهروندی دانشگاه بیرجند گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته و روند رو به رشد الکترونیکی کردن خدمات در دانشگاه بیرجند ارائه کرد.

این بازدید با حضور نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی صورت گرفت.