اعضا

تعداد بازدید:۲۶۶۵

تعداد اعضای فعلی کانون بسیج اساتید دانشگاه بیرجند 235 نفر شامل 187 عضو هیئت علمی و 48 استاد مدعو و حق التدریسی می باشد که از این تعداد اساتید، 196 نفر مرد و 39 نفر زن هستند.

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۸