فعالیت های ورزشی

کوهپیمایی، شنا، مسابقات طناب کشی و... از جمله فعالیت های ورزشی جمعی اساتید کانون می باشد.

 

تعداد بازدید:۷۲۰