کارگاه های استانی

تعداد بازدید:۲۰۴۴

یکی از برنامه های سراسری بسیج اساتید، برگزاری کارگاه های علمی، آموزشی، فرهنگی و ... دراستان ها می باشد. در این کارگاه ها که غالبا بصورت 3روزه در یکی از دانشگاه های مطرح هر استان و با حضور اساتید و مهمانان کشوری برگزار می شود اساتید بسیجی دانشگاه های استان گردهم آمده و موضوع کارگاه را در کارگروه های مختلف و از زوایای متفاوت مورد بررسی قرار می دهند و نتایج فعالیت کارگروه ها بصورت هرروزه در نشست مشترک آن ها ارائه می گردد.

دانشگاه بیرجند تا کنون میزبان دو کارگاه استانی "جنگ نرم" و "پیوست نگاری فرهنگی" بوده است.

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۸