فعالیت های اجتماعی

تعداد بازدید:۲۳۹۰

بخشی از فعالیت های بسیج اساتید دانشگاه بیرجند در حوزه اجتماعی می باشد. یکی از مهمترین اقدامات این حوزه، طرح جمع آوری کمک برای بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه بود که در بازه زمانی بهمن ماه96 تا مردادماه97 انجام و جمعا مبلغی بالغ بر 190میلیون ریال از طریق مدیریت مالی دانشگاه به حساب ستاد بازسازی واریز گردید.

 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸