مدیر کانون

تعداد بازدید:۲۷۱۵
مدیر کانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمود فال سلیمان، دانشیار گروه جغرافیا از مهرماه 1393 تاکنون، مسئولیت کانون بسیج اساتید دانشگاه را بر عهده دارند.

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۸