آزمایشگاه پایگاه داده

تعداد بازدید:۵۲۴

 

هدف از این آزمایشگاه آشنایی با انواع پایگاه داده های مشهور و پرکاربرد و برخی امکانات آن ها است.

از جمله موارد مورد بحث در این درس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  •   آشنایی با انواع نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده
  •   طراحی و پیاده سازی پایگاه داده نمونه در نرم افزار Microsoft Sql Server
  •   ساخت جداول مختلف و روابط بین آنها
  •   ساخت انواع View و Index
  •    معرفی نحوه Query نویسی
  •    برنامه نویسی در محیط sql
  •    نحوه نوشتن توابع و زیرروال
  •  

 

  آزمایشگاه پایگاه داده


  •   مسئول آزمایشگاه : مهندس حمید خاقانی

دستور کار آزمایشگاه