آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری کامپیوتر

تعداد بازدید:۱۸۱۸

هدف از این آزمایشگاه آشنایی عملی با مفاهیم ارائه شده در درس معماری کامپیوتر مانند طراحی بخش های منطقی و حسابی یک پردازنده،طراحی واحد های حافظه، ورودی/خروجی، و مسیر داده و کنترل در یک پردازنده نوعی می باشد.

این آزمایشگاه شامل آزمایش های زیر می باشد:

  • آشنایی با برد معماری
  • آشنایی با گذرگاه داده و کارکرد آن
  • کار با ALU در حالت محاسبات منطقی
  • کار با ALU در حالت محاسبات ریاضی بدون نقلی ورودی
  • کار با ALU در حالت محاسبات ریاضی با نقلی ورودی
  • کار با حافظه با دسترسی تصادفی RAM
  • تبادل داده بین واحدهای ALU و RAM
  • انجام عملیات مرتب‌سازی داده‌ها در حافظه

 

 

 

  آزمایشگاه  مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر


  •   مسئول آزمایشگاه: مهندس سیدحسین موسوی

دستور کار آزمایشگاه