مدیریت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت
برگزاری جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی

برگزاری جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی

جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی با موضوع بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌ها و موسسات استان خراسان جنوبی در ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ بصورت مجازی برگزار گردید.در این جلسه روند ارائه آموزش الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفته و در این راستا موضوعاتی از جمله موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. - دانشگاه‌ها و موسسات استان در خصوص برگزاری دقیق و منظم جلسات کلاس درس از نظر کمیت و کیفیت در سامانه های آموزش الکترونیکی دقت نظر لازم را بنمایند. -دستورالعمل برگزاری کلاس‌ها بصورت مجازی و متناسب با نوع هر درس(تئوری، عملی، تئوری-عملی) توسط دانشگاه‌ها و موسسات تهیه و ملاک عمل قرار گیرد. -امکان گزارش گیری دقیق از سامانه آموزش الکترونیک فراهم آید. -افزایش پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت و افزایش حجم ذخیره سرور جهت تسهیل فعالیت‌های آموزشی اساتید و دانشجویان انجام شود. -ساز و کارهای لازم در خصوص رسیدگی به شکایت و ادعاهای دانشجویان و مدرسان در ارتباط با سامانه مجازی توسط آموزش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تعریف و ابلاغ شود. این جلسه در ساعت ۱۲ ظهر به پایان رسید.
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه ها

ارزشیابی مدیران چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲