برگزاری جلسه کارگروه تخصصی

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه علمی-کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه¬ای

۲۶ دی ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۵ کد : ۱۵۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۲۶
سومین جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه علمی-کاربردی و فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۷ برگزار گردید.
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه علمی-کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه¬ای

 سومین جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه علمی-کاربردی و فنی و حرفه ای در سال 1397 برگزار گردید. این جلسه در روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 و با حضور تمامی اعضا برگزار گردید. در این جلسه گزارش بازدیدهای بعمل آمده از مراکز علمی-کاربردی فردوس ، بشرویه و هلال احمر بیرجند ارائه و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم پیرامون این مراکز اخذ گردید.

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷