برگزاری هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در سال ۱۳۹۷

برگزاری هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

۲۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۱ کد : ۱۱۴۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۴۷
هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در سال ۱۳۹۷، ساعت ۷ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ با حضور جناب آقای دکتر خامسان ریاست محترم دانشگاه در اتاق مدیریت نظارت و ارزیابی برگزار گردید.
برگزاری هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷