افتتاح پروژه های: کارگاره کارآفرینی دکتر زنگویی،آزمایشگاه مرجع با حضور دکتر باقری (قائم مقام وزیر علوم) (۲۵ دی ماه ۱۳۹۸)

۲۸ دی ۱۳۹۸ ۵
عملیات اجرایی ساخت و احداث آزمایشگاه مرجع توسط آقای فریدون لکزایی ( مدیر شعب بانک تجارت خراسان جنوبی) به نمایندگی از حامی پروژه (بانک تجارت)
افتتاح کارگاه مهارت آموزی، کارآفرینی و اشتغال توسط دکتر اسدا... زنگویی ( حامی پروژه)  با حضور دکتر باقری (قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری) (۲۵ دی ماه ۱۳۹۸)