تاریخچه

تعداد بازدید:۱۵۲۱

‌‌‌‌‌‌‌

دانشگاه بیرجند از معدود نهادهای دانشگاهی کشور است که بر پایه وقف آموزشی بنیان شده است و از بدو تأسیس تاکنون همواره شاهد حضور و حمایت همه جانبه و خیرخواهانه نیک‌اندیشان و خیّرین و حامیان علم و دانش استان بوده است و جاودانه های بسیاری از این بزرگوارانِ خیراندیش در دانشگاه به یادگار مانده است. در راستای نهادینه شدن فعالیت‌های خیّرین و استمرار و گسترش این فعالیت ها در تمامی ابعاد مورد نیاز دانشگاه، "بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند" به عنوان یک مؤسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی به منظور اهداف خیرخواهانه و جلب مشارکت و کمک‌های مردمی فعالیت های غیر رسمی خود را از اواخر سال ۱۳۹۳ آغاز نمود.

نخستین جلسه هیئت مؤسس بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند در بهمن سال ۱۳۹۳ و نخستین جلسه مجمع عمومی آن در اردیبهشت ۱۳۹۴ تشکیل گردید و متعاقباً امور مقدماتی ثبت رسمیِ بنیاد نیز آبان ۱۳۹۵ به ثمر رسید. شروع فعالیت بنیاد در دفتری مناسب واقع در ساختمان مدیریت امور عمرانی دانشگاه واقع در پردیس شوکت آباد بود که توسط دانشگاه برای بهره برداری در اختیار بنیاد قرار داده شد و پس از مدتی این دفتر به محل سازمان مرکزی دانشگاه منتقل شد که در این مدت توانسته است خود منشأ خدماتی برای دانشگاه و دانشجویان باشد.

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۸