اهداف و سیاست ها

تعداد بازدید:۱۷۴۷
 • اشاعه و گسترش فرهنگ زیبا و اسلامی وقف در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمٌی و اعتلای دانشگاه بیرجند.
 • ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیّرین محترم در دانشگاه بیرجند.
 • شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین، واقفین و حامیان دانشگاه بیرجند.
 • نظارت بر حُسن اجرای نظرات و اهداف قانونی و شرعی خیّرین و واقفین در زمان حیات ایشان و پس از آن.
 • برنامه ریزی، سازماندهی و جذب کمک‌های مردمی و دولتی در خصوص احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه بیرجند.
 • پیگیری و نظارت بر تخصیص اعتبارات حمایتی وزارت علوم و سایر دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های خیّرساز که اعتبارات مالی آن از سوی خیّر یا خیّرین تأمین شده باشد.
 • حمایت از دانشجویان نیازمند دانشگاه از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا از سایر روش‌های قانونی.
 • معرفی روش‌های مناسب حمایت از دانشجویان نیازمند به خیرین و پشتیبانی از طرح‌های حمایتی خیرین در این زمینه.
 • معرفی روش‌های حمایتی خیرین از دانشجویان برتر و مستعد و نیز پشتیبانی از طرح‌های حمایتی و پیشنهادی خیرین در طرح‌های علمی، پژوهشی و کارآفرینی.
 • کمک به تجهیز آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه و نیز حمایت از فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و کارآفرینی دانشجویان و اساتید دانشگاه.
 • حمایت معنوی و مادی از پژوهشگران و نخبگان به ویژه دانشجویان کارآفرین و دانش آموختگان جوان دانشگاه بیرجند جهت تأسیس شرکت‌های دانش بنیان.
آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۸