نذر وقت و تخصص

تعداد بازدید:۹۹۱

گفت در مکتب مسلمانی، نیست دنیا به جز دمی فانی........................................................ باید آنقدر مهربانی تا، نام نیک تو مانده تر باشد

 

بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند در راستای تلاش مجدانه در تحقق مأموریت خیرخواهانه خود، نیازمند حمایت‌های معنوی همه‌جانبه نیک‌اندیشان و خیّرین محترم اعم از تخصیص وقت، هم‌اندیشی، همیاری جذب مشارکت‌ها، همکاری‌های اجرایی و تخصصی و… می‌باشد. لذا از همه عزیزانی که می‌توانند ما را در تحقق این مهم یاری رسانند تقاضا می‌شود، با بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند تماس حاصل نمایند.