بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند در راستای سامان دادن و نهادینه شدن ارتباط صحیح و کار آمد دانشگاه با افراد صاحب نظر، خیر اندیش و علم دوست کشور و گسترش این فعالیتها در همه ابعاد مورد نیاز دانشگاه ، تأسیس شده است.

۰۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۳ کد : ۴۲۳۴ سخن هفته
تعداد بازدید:۱۴۵۸
آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۸