فهرست اطلاعات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

تعداد بازدید:۴۴۸۰

 

دوره اول

نام و نام خانوادگی

سمت

مهندس سید محمدحسین زینلی

رئیس هیأت مدیره

دکتر غلامرضا زمانی

نایب رئیس هیأت مدیره

مهندس حسین صباغ

خزانه دار و عضو هیأت مدیره

آقای محمد احسانبخش

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۵

مهندس احمد حاجی زاده

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدرضا مجیدی

عضو هیأت مدیره

آقای محمد علی تفکر

عضو هیأت مدیره

آقای حبیب ا… صحرانورد

عضو علی البدل هیأت مدیره

دکتر کتایون سپهری

عضو علی البدل هیأت مدیره

آقای محمدحسین سالاری بیرجندی

مدیرعامل از ۱۳۹۵/۹/۲۵ الی ۱۳۹۷/۷/۲۰

 

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۳۹۸