مشارکت در ساخت پروژه‌های عمرانی بنیاد و دانشگاه

تعداد بازدید:۳۶۶۴

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

" جاودانه ساختن نام خود دربنیاد حامیان دانشگاه بیرجند"

صفای باغ هستی، نیک کاریست................................ چه رونق؟ باغ بی رنگ و صفا را

 

خیّرین و نیک‌اندیشان محترم برای پیشبرد طرح‌های عمرانی دانشگاه بیرجند می‌توانند با مشارکت در این حرکت خیر‌خواهانه و ماندگار، نامِ خود، فرزندان، نزدیکان و یا بستگانِ درگذشته خود را برای همیشه جاودانه سازند. خیّرین محترم می‌توانند با پرداخت کل هزینه ساخت بنا و یا بخشی از هزینه ساخت را متقبل شوند. حداقل هزینه مشارکت در این امر خداپسندانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر آن به همّت عالی شما بستگی دارد. بدیهی است پس از اتمام بنا، نام نیکوکار ارجمند در مکانی مناسب از بنا ثبت خواهد شد. در صورت علاقمندی به مشارکت در این فعالیت، می‌توانید مراتب همراهی خود را با ما در تأسیس این بناهای خیرِ بنیاد، تماس حاصل فرمائید.

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۸