اخبار

برگزاری همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، شهریور ۱۴۰۱

هشتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران

هشتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ در دانشگاه بیرجند برگزار می گردد. علاقمندان جهت شرکت در همایش و ارسال مقالات به سایت همایش مراجعه کنند.

ادامه مطلب