اخبار

تقدیر و تشکر از برگزاری هشتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران به میزبانی دانشگاه بیرجند

هشتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران در ۱۴ و ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، توسط دانشگاه بیرجند برگزار گردید. در این گردهمائی ارائه مقالات به صورت سخنرانی و پوستر با حضور نویسندگان محترم بوده است. در پایان همایش از کلیه دست اندرکاران محترم در انجام همایش تقدیر و تشکر گردید.

ادامه مطلب
برگزاری همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، شهریور ۱۴۰۱

هشتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران

هشتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ در دانشگاه بیرجند برگزار می گردد. علاقمندان جهت شرکت در همایش و ارسال مقالات به سایت همایش مراجعه کنند.

ادامه مطلب