اهداف و کلیات

تعداد بازدید:۵۶۵

بسمه تعالی

 

اهداف و کلیات  انجمن زمین ساخت وزمین شناسی ساختاری ایران

 

زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت، شاخه ای ازعلم زمین شناسی بوده که به بررسی نحوه ایجاد ساختارپوسته زمین و ارتباط آن با مفاهیم پایه ای وکاربردی دانش زمین (زمین لرزه و زمین لغزش ها و غیره)

 می پردازد. با عنایت به موقعیت ویژه زمین شناسی ایران و وجود ذخایر فراوان و مخاطرات زمین شناختی در این گستره، برآن شدیم تا متخصصان و دانش پژوهان این شاخه از علوم زمین را در یک انجمن علمی برای ارتباط بیشتروسهل تر،بهم افزایی و اشتراک تحقیقات انجام شده ،بررسی چالش ها و موانع و همچنین کاربردهای این دانش به منظور خدمت به کشور عزیز اسلامی گردهم آوریم.

مهم ترین اهداف تشکیل انجمن:

  • بررسی ژرف دانش زمین ساخت در گردهمایی های تخصصی
  • انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور ارتقاء مرزهای دانش پشری وتسهیل درکشف و استخراج نهاده های درون زمین و کاهش خسارات جانی و مالی مخاطرات زمین(زمین لرزه،زمین لغزش....).
  • ایجاد برنامه منظم تحقیقاتی در این زمینه و جلوگیری از کارهای پژوهشی پراکنده و موازی در کشور
  • نظم بخشی به موضوعات تحقیقاتی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و قراردادن ان در راستای نیازهای کشور
  • ایجاد ارتباط و همفکری بین دانشمندان این شاخه تخصصی درکشور
  • تشویق و راهنمایی هدفمند جوانان و دانشجویان علاقمند
  • ایجاد مجله علمی- پژوهشی جهت انتشارنتایج پژوهش های انجام شده در کشور
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت جهت تقویت و بکارگیری روش های نوین علمی.
  • تعامل و همکاری علمی و تحقیقاتی با سازمان ها و نهادهای اجرایی کشور مانند سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه، سازمان زمین شناسی کشور، پژوهشگاه بین المللی زلزله، سازمان تحقیقات مسکن و ... جهت حل مسائل مرتبط با مخاطرات زمین ساختی کشور.
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸