آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شهریه دانشجویان شبانه (نوبت دوم) دانشگاه بیرجند سال تحصیلی ۹۹-۹۸آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
آئین نامه اجرایی پرداخت شهریه دانشجویان نوبت دوم(موارد خاص)آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
شیوه نامه اجرایی نوبت دوم،دانشجویان خارجی ومواردمشمول شهریه سال ۹۷آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
کاربرگ های مورد نیاز برای انجام امور اقامتی و آموزشی دانشجویان غیر ایرانیفرم های دانشجویان خارجی
کاربرگ مشخصات دانشجویان غیر ایرانیفرم های دانشجویان خارجی
شیوه نامه ثبت نام دانشجویان افغانی و عراقی پذیرفته شده در آزمون سراسریآیین نامه و مقررات دانشجویان خارجی
شرایط پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در دانشگا ه های ایرانآیین نامه و مقررات دانشجویان خارجی
سرپرستی امور فرهنگی دانشجویان غیر ایرانیآیین نامه و مقررات دانشجویان خارجی
آئین نامه امور آموزشی و دانشجویی دانشجویان غیر ایرانیآیین نامه و مقررات دانشجویان خارجی
امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانیآیین نامه و مقررات دانشجویان خارجی
وظایف سرپرستان دانشجویان غیر ایرانیآیین نامه و مقررات دانشجویان خارجی
شیوه نامه اجرایی نوبت دوم،دانشجویان خارجی ومواردمشمول شهریه سال ۹۶آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
مصوبه هیات رئیسه دانشگاه بیرجند در خصوص شهریه شبانه ۹۸-۹۷آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
شهریه دانشجویان خارجی و پردیس بین الملل دانشگاه بیرجند سال تحصیلی ۹۸-۹۷آیین نامه و مقررات دانشجویان خارجی
شهریه دانشجویان شبانه (نوبت دوم) دانشگاه بیرجند سال تحصیلی ۹۸-۹۷آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
جدول ارقام شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
جدول ارقام شهریه سال تحصیلی ۹۶-۹۵آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
نکات مهم آموزشی ومالی دوره نوبت دومآیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
شهریه نوبت دوم مقطع کاردانی-کارشناسی ۹۵-۹۴آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
شهریه نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد ۹۵-۹۴آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم