تهیه کتابچه رزومه اساتید دانشگاه

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۷ کد : ۲۴۴۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۵۵

ورود به فرم ثبت نام

با توجه به ضرورت معرفی پتانسیل های دانشگاه به خارج از دانشگاه بمنظور گسترش همکاری های علمی و پژوهشی و با هدف توسعه قراردادهای پژوهشی خارج دانشگاهی که در پیش نویس آیین نامه گرنت ارسالی به اعضای محترم هیات علمی از جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تصمیم دارد تا کتابچه رزومه مختصر اساتید دانشگاه را بروزرسانی نماید. لذا از کلیه اعضای محترم هیات علمی که موفق به ثبت اطلاعات خود در دوره قبل نشده اند تقاضا می شود نسبت به تکمیل فرم موجود در سایت دانشگاه اقدام مقتضی را بعمل آورند.