اطلاعیه ها

امکان دسترسی مدرسین مدعو به خلاصه نتایج ارزشیابی کیفیت تدریس از طریق پرتال پویا

امکان دریافت خلاصه نتایج ارزشیابی کیفیت تدریس برای مدرسین مدعو دانشگاه از طریق پرتال پویا (https://puya.birjand.ac.ir - آموزشی- سایر- پرونده ارزشیابی کیفیت تدریس فراهم شده است و برای دریافت گواهی نیازی به مراجعه حضوری به مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه نیست.

ادامه مطلب
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی:(تدریس، پژوهش و انتشار دستاوردهای پژوهشی)

برگزاری کارگاه آموزشی: (تدریس، پژوهش و انتشار دستاوردهای پژوهشی) ویژه:اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم؛ کشاورزی؛ منابع طبیعی و محیط زیست (اولویت دانشکده علوم)

ادامه مطلب