اختراع دستگاه ارزیابی و بهبود هماهنگی ادراکی – حرکتی توسط عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۵ دستاوردهای دانشگاه
تعداد بازدید:۳۳۱۲
دکتر محمد یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، دستگاه ارزیابی و بهبود هماهنگی ادراکی – حرکتی را اختراع کرد.
اختراع دستگاه ارزیابی و بهبود هماهنگی ادراکی – حرکتی توسط عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این سیستم در بیماران فلج مغزی به منظور بهبود هماهنگی ادراکی- حرکتی کاربرد دارد و توانایی ارزیابی و بهبود عملکرد ادراکی حرکتی را با استفاده از اغتشاش همزمان دید مرکزی و تغییر در مرکز فشار بدن را داراست. از ویژگی های این سیستم می توان به حالت داینامیک (راه رفتن) اشاره کرد که موجب افزایش حس عمقی مفاصل بدن انسان می شود.

وی تاکنون دارای 5 اختراع ثبت شده در اداره مالکیت های صنعتی می باشد و برنده جایزه جشنواره رویش بنیاد ملی نخبگان(جشنواره اختراعات ) است. حیطه تحقیقاتی ایشان " آنالیز بالینی گام در آسیب های ورزشی و  بیماران فلج مغزی " است.

دکتر محمد یوسفی استادیار دانشگاه بیرجند، عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و دارای مدرک دکتری بیومکانیک ورزشی از دانشگاه خوارزمی می باشد.

(رزومه)