چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در معتبرترین ژورنال بین المللی فیزیک

۰۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۰ دستاوردهای دانشگاه
تعداد بازدید:۵۰۱۸
عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند در همکاری مشترک با استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، نشان دادند که آب می تواند تحت شرایط و طراحی مناسب بدون افت فشار قابل ملاحظه از طریق ایجاد یک پل در شکاف نانو مقیاس بین دو نانو لوله کربنی منتقل شود.
چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در معتبرترین ژورنال بین المللی فیزیک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، پژوهش مشترک دکتر فاطمه ابرهیمی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه بیرجند با پرفسور محمد سهیمی استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC)کشور آمریکا به چاپ مقاله ای با عنوان ترابرد مؤثر بین دو نانو کانال جداگان بوسیله پل آبی:

Efficient Transport between Disjoint Nano-channels by a Water Bridgeدرمجله معتبر فیزیکال ریویولترز ( Physical Review Letters ) از انتشارات انجمن فیزیک آمریکا (APS) با ضریب تاثیر IF=8.5 و رتبهQ1 منتهی شده است.

دکتر فاطمه ابراهیمی استاد دانشگاه بیرجند در شرح این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفت: "دراین پژوهش که به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی انجام شد نشان دادیم که تحت شرایط و طراحی مناسب، آب می تواند بدون افت فشار قابل ملاحظه از طریق ایجاد یک پل در شکاف نانو مقیاس بین دو نانو لوله کربنی منتقل شود. بعلاوه، نتایج محاسبات در این پژوهش نشان می دهند که در محدوده بزرگی از تغییرات پهنای شکاف، مقاومت هیدرولیک پل آبی تقریباً ثابت است. شکل کلی پل آبی استوانه ای نیست و در گذر زمان مرتباً تغییر می کند. همچنین معلوم شده است که هدایت هیدرولیکی یک پل خم شده بین دو نانو لوله کربنی غیرهم خط با افزایش زاویه انحراف بین دو نانو لوله سریعاً کاهش می یابد."

پیش بینی نویسندگان مقاله این است که ویژگی های یادشده احتمالا کاربردهایی در طراحی ابزارهای نانو-فلوئیدیک جدید، ساخت غشاهای نانو مقیاس با اجزای قابل جداسازی و همچنین ساخت حسگرهای آب در مقیاس نانومتری داشته باشد.

شایان ذکر است این محاسبات به روش محاسبات موازی در خوشه محاسباتی Saffron  (زعفران) در گروه فیزیک دانشگاه بیرجند انجام شده است.

این مقاله در 31 می 2019 پس از شش ماه تحقیق در یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان به چاپ رسید.

این نشریه در گروه "ب" فهرست نشریات برتر در فدراسیون سرآمدان علمی ایران قرار دارد و دسترسی به آن از طریق لینک https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.214506 میسر می باشد.