۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
آرزوپایدارفردپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی310271677167-32227225paydarfard[AT]birjand.ac.ir
آزادهامینیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان310231283128---
آسیهشنیدهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه برنامه ریزی درسیکارشناس مسئول برنامه ریزی درسی310235123512--A.shenide88[AT]gmail.com
آسیهقاسمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام310231173117---
آسیهمحتشمیمعاونت دانشجویی/دفتر رییسدبیرخانه310250105010---
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخکارشناس گروه310261106110---
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقکارشناس گروه310261106110---
ابراهیمغلامیپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی310266836683--egholami[at]birjand.ac.ir
ابراهیمغلامیپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی310266966696--egholami[at]birjand.ac.ir
ابراهیممحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیات علمی310262426242--emohammadi[AT]birjand.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۵۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹